Strona główna

Witamy w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie!

Ogólnokształcacej Szkole Muzycznej I stopnia

Szkole Podstawowej nr 254 im. Gen. Franciszka Żymirskiego

Dzisiaj na tablicy

Komunikat dotyczący terminu

badania predyspozycji kandydatów  do klasy I OSM

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach do dnia 25 marca 2020 roku informuję o przesunięciu terminu badania na  kolejny tydzień tj. odpowiednio na 30 i 31 marca.

W związku z dynamiczną sytuacją w naszym kraju i brakiem możliwości zapewnienia ostatecznego i pewnego terminu, prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej kwestii.

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkołach 
 
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji .
 
Zgodnie z harmonogramem 
  • do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru
  • do  20 marca do godz. 15:30  trwa etap składania dokumentów do OSM I stopnia.
 
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.
Magdalena Saganowska
dyrektor Zespołu Szkół nr 74

 

 

Aktualności