Strona główna

Witamy w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie!

projekt blizej rynku pracy

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

Informuję, ze pracownicy Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie podjęli decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty.

W związki z tym, że udział w tej akcji zapowiedziała zdecydowana większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a strajk ma polegać na całkowitym powstrzymaniu się od wypełniania obowiązków pracowniczych: tj. wszystkich zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, przygotowywaniu posiłków itp., szkoła w dniach od 8 kwietnia do odwołania będzie funkcjonowała w minimalnym zakresie.

Z uwagi na fakt, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru osób upoważnionych, szkoła nie będzie miała możliwości realizacji zajęć, nie będzie funkcjonować świetlica szkolna i stołówka.

W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i pomoc poprzez zorganizowanie w tym czasie opieki dla własnych dzieci.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 5 kwietnia 2019r.

Na naszej stronie będą umieszczane dalsze komunikaty dotyczące strajku jak również linki do stron zawierających dodatkowe informacje nt. zajęć zorganizowanych na terenie Warszawy.

Zgodnie z przekazanymi nam informacjami oraz wypowiedziami pracowników ZUS w środkach masowego przekazu, rodzice dzieci do lat 8 mają możliwość złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy związany z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zachęcam Państwa do zapoznania się i śledzenia naszej strony internetowej: http://www.zs74.pl jak również wiadomości i ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

 

O wszelkich dodatkowych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Saganowska

dyrektor

Zespołu Szkół nr 74

w Warszawie

Aktualności