VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

 „Mój wymarzony zawód”

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

CELE KONKURSU

1.   Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą szkoły oraz uczelnie wyższe.

2.  Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.

3.  Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

4.  Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe                 oraz uczelnie wyższe.
  2. Kategorie wiekowe:
  • szkoła podstawowa, dwie kategorie:
    •  uczniowie z klas 1-5
    •  uczniowie z klas 6-8
  • szkoła ponadpodstawowa, jedna kategoria wiekowa dla uczniów liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia, technikum.
  1. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: komiks, prezentacja, film. Przygotowana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania                       oraz przedstawienia jest dowolny.
  2. Czas trwania konkursu: styczeń 2020 r.– maj 2020 r.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu: