PAMIĘTAMY !!!

Patron- to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości .  W mijającym tygodniu cała społeczność szkolna zebrała się przed pomnikiem Gen. Franciszka Żymirskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 254, aby oddac hołd bohaterowi powstania listopadowego, w 189 rocznicę jego śmierci. 

Uroczystość przygotowali : p. Grzegorz Liczner i p. Dorota Rybicka.