Karta ucznia

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazujemy informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.
Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

* do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
* do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.
Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 01 września 2020 r.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną
Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b9c2c41d
W załączeniu przekazujemy również " Instrukcję " do elektronicznego składania wniosków.

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198.