Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas 1 SP nr 254

Szanowni Rodzice

Zarówno w systemie rekrutacji jak i w szkole zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 SP.

Następne terminy i działania: