COVID 19- instrukcja bezpieczeństwa -procedury

Szanowni Państwo,

Od 25 maja wznawiamy zajecia opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi oraz konsultacje dla uczniów klas 8.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami stanowiącymi poszczególne części Instrukcji bezpieczeństwa.
Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8 już niebawem!