Plan lekcji na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych dla SP

Plan zajęć zdalnych dla klas 4-8 do pobrania poniżej.