Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Zgodnie z informacją podaną w mediach po zakończeniu ferii zimowych (od 18 stycznia) klasy 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego. Wkrótce na naszej stronie przedstawimy regulamin nauczania dla tych klas.

Na razie można zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji zajęć w szkole i przygotowywaniu posiłków na terenie placówki.