Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

W załącznikach harmonogram rekrutacji do klas piewrszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowany na stronach Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz kryteria rekrutacji do klas pierwszych.

https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 Ponadto załączamy też Kartę Kandydata, którą należy wypełnić i przynieść do szkoły