VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach


Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające
w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
zapraszają uczniów szkół podstawowych  m.st. Warszawy do udziału 
w VII Konkursie Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”.

 

TERMINY KONKURSU:

I etap konkursu: 8.02 - 26.03.2021 r.
Termin zgłaszania prac poprzez formularz online: 15 – 26.03.2021 r.
II etap konkursu – od 29.03.2021 r. – 4.06.2021 r. (Termin może ulec skróceniu)

Gala Finałowa – czerwiec 2021 r.

CELE KONKURSU
1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą technika, branżowe szkoły, szkoły policealne oraz uczelnie wyższe.
2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.
3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe.
2. Dwie kategorie wiekowe:
- szkoła podstawowa, uczniowie z klas 1-6
- szkoła podstawowa, uczniowie z klas 7-8 i szkoła ponadpodstawowa, uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
3. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: prezentacja lub film.
Prace powinny spełniać 3 kryteria: formalne, merytoryczne i artystyczne.
4. Czas trwania konkursu: luty – czerwiec 2021 r.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu: