Rekrutacja do szkołu podstawowej - wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia do Szkoły Podstawowej nr 254 na rok szkolny 2021/2022 :

1. Wypełniony i podpisany przez rodziców Wniosek ze strony Biura Edukacji (po zapoznaniu się z instrukcją )

                    Instrukcja: https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22796_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

                    Strona wypełniania wniosku: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

2. Karta kandydata - załączona niżej

3. Odpis aktu urodzenia ( ksero)