ZESPÓŁ KOLOROWYCH SKARPETEK W ZS 74

Bardzo dziękujemy wszystkim  uczniom, którzy włączyli się w akcję edukacyjną mającą na celu promowanie postaw szacunku i tolerancji wobec osób z Zespołem Downa. 

                                                                      Dorota Rybicka