Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół nr 74

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2013 r r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz.U. 2013 poz. 532)

W  Zespole Szkół  nr 74  pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z uczniem przez nauczycieli oraz przez specjalistów  w formie:

- zajęć specjalistycznych:

  • korekcyjno- kompensacyjnych
  • logopedycznych
  • socjoterapeutycznych
  • zajęć o charakterze terapeutycznym

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

- warsztatów

- porad i konsultacji

 

Korzystanie z pomocy  na terenie szkoły jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23

ul. 1 Praskiego Pułku 8

05-075 Warszawa- Wesoła

tel. 22 760 03 87, e-mail:ppp23@edu.um.warszawa.pl

od poniedziałku –  do piątku g. 8.00-20.00,  sobota  g.8.00-12.00

 

Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną CEA  (dla szkoły muzycznej)

Psycholog Agnieszka Olszańska

ul. Miodowa 24 A,  00-246 Warszawa

tel. 22 635 79 05

dyżury środa g. 12.00- 18.00

 

Na terenie szkoły pomocy udzielają specjaliści:

PSYCHOLOG Anna Pasławska -Turczyn

tel. 22 879 80 18 w.27

piątek 13.00- 16.00

 

Pedagog Agnieszka Wardak

tel.: 22 879 80 18 w.27

e-mail: pedagog.zs74@onet.pl

poniedziałek 10.00- 15.00

wtorek  8.00-13.00

środa  12.00-17.00

czwartek 12.00-17.00

piątek 8.00- 13.00

 

LOGOPEDA Jolanta Kawalerowicz

Środa 9.00- 15.00

Czwartek 9.00- 15.00

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY Halina Białas- Wieczorkowska

Sala 206