LEKCJA BIBLIOTECZNA

07.04.2017r. biblioteka szkolna zaprosiła uczniów na lekcję biblioteczną. Tematem zajęć były ”Dobre maniery”. Uczniowie wysłuchali przeczytanego fragmentu książki o zachowaniu i dobrych manierach. Po fragmencie tekstu uczniowie odpowiadali na zadane pytania dot: dobrych manier. Sami opowiadali o sytuacjach kulturalnych, a także o zachowaniach budzących zastrzeżenia. Dyskusja nie miała końca. Uczniowie pisząc lub malując na kartkach przedstawili swoje spostrzeżenia i wiedzę dotyczącą dobrych manier, kultury, szacunku i towarzyskiej ogłady. Dzięki lekcji bibliotecznej dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat kulturalnego stylu życia, oraz konieczności przestrzegania form towarzyskich i reguł grzecznościowych w codziennym życiu.

Paulina Szalińska