Zajęcia "Mądre główki- edukacja matematyczna i polonistyczna

W ramach programu Popołudniowa Akademia- II semestr 2016/17 odbywają się zajcia korekcyjno-kompensacyjne pn. "Mądre główki- edukacja polonistyczna i matematyczna". Celem zajęć jest przepracowanie z uczniami ćwiczeń terapeutycznych ułatwiających utrwalenie umiejętności i wiadomości polonistycznych oraz matematycznych. 

 
Zajecia prowadzi p. Ewa Chaber