Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas pierwszych,

Zapraszamy na warsztat umiejętności wychowawczych:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat 
Zachęcamy wszystkich, którzy poszukują głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Podczas warsztatów pracujemy w małych grupach, wymieniając doświadczenia z innymi rodzicami oraz praktycznie wypróbowując nabyte w trakcie zajęć kompetencje. Zajmujemy się między innymi tym jak:
radzić sobie z impulsywnością naszego dziecka, 
radzić sobie trudnymi uczuciami, 
rozwiązywać konflikty pomiędzy naszymi dziećmi,
zachęcać je współpracy, mycia zębów, sprzątania  , przestrzegania umów,negocjować a kiedy być stanowczym,
być konsekwentnym,
co robić żeby dziecko było dobrze wychowane a jednocześnie śmiałe, twórcze, aktywne i spontaniczne, 

Zajęcia to cykl 10 spotkań, raz w tygodniu. Ważne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Każde spotkanie trwa trzy godziny zegarowe. Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie Wesołej przy ulicy Władysława Raczkiewicza 8. Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  kwiecień 2018; godziny 17.15-20.15
W zajęciach rodzice uczestniczą bez dzieci.


Zapisów dokonywać można osobiście w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 22 760-03-87. Przy zapisie należy podać informację o tym, że chodzi o warsztat Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Liczba miejsc jest ograniczona.