Zaproszenie do udziału w Programie dla młodzieży "Poza Portem"

Fundacja Rozwoju Osobistego ,, Przystań"

Zapraszamy młodzież 13-16 lat !!!


Projekt ,, Poza PORTEM" jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz raz ich rodziców/ członków rodzin realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA.
Celem głównym projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych
Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:
- realizacje warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci młodzieży 13-16 lat -
zajęcia w każdy piątek w godz. 15.00-18.00 ( Warszawa Rembertów ul. Gen. K. Ziemskiego 22-wejście po schodach z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej )
- realizacje działań alternatywnych dla młodzieży 13-16 lat- zajęcia w każdy
poniedziałek w godz. 15.00-18.00( Warszawa Rembertów ul. Gen. K. Ziemskiego 22- wejście po schodach z prawej strony budynku Szkoły Podstawowej )W programie zostały przewidziane również warsztaty dla rodziców lub opiekunów .
Realizatorzy zadania to specjaliści terapii uzależnień , psychologowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem min. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.
Ilość miejsc ograniczona . Zapisy osobiste w w/w dniach i godzinach , dodatkowe informacje pod numerem telefonu 602-822-385 p. Marta Szuberska.