Program "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest program :„Znajdź Właściwe Rozwiązanie” –który dotyczy  profilaktyki palenia tytoniu wsród uczniów II i III klasy gimnazjum .

Głównym celem programu – jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów gimnazjum

Cele szczegółowe:

  • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza
  • Zdobycie umiejętności zachowań asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczaniem się sposobów odmowy
  • Uczenie rozpoznawania uczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.