W krainie Muminków – czyli jak wygląda edukacja w fińskiej szkole...

Fiński system edukacji uznawany jest za wzorcowy w świecie, uczniowie osiągają wysokie wyniki w testach PISA , co zatem leży u podstaw tego sukcesu? Udało się nam to sprawdzić osobiście podczas szkolenia Job-shadowing projektu ELAN PL w dniach 7- 11 maja 2018 r. byliśmy gośćmi w szkole podstawowej  Hyökkälän Koulu w Tuusuli 30 km od Helsinek stolicy Finlandii.  Tuusula to urocze miasteczko położone na początku Tuusulan Rantatie, uznawane za mekkę artystów. Wśród znanych postaci mieszkających w tym rejonie był kompozytor Jan Sibelius, autor wielu znanych kompozycji i utworów muzyki poważnej oraz malarz Pekka Halonen autor romantycznych krajobrazów i portretów.

Rok szkolny w Finlandii ma 190 dni i rozpoczyna się w połowie sierpnia a kończy w ostatnim tygodniu maja. Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.15.  W znakomitej większości uczniowie przyjeżdżają do szkoły na rowerach , które w licznym składzie można zaobserwować przed każdą szkołą. Wszystkie przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym, nikt nie pilnuje wejścia do szkoły 
a nauczyciele nie mają dyżurów w czasie przerw,  wspólnie zaś jedzą lunch tworząc z całą społecznością szkolną wspólnotę wzajemnego szacunku i akceptacji.  

W trakcie nauki w szkole podstawowej uczeń obowiązkowo ma do zrealizowania dziewięć klas, natomiast szkoła oferuje uczniom dodatkową  klasę dziesiątą. Uczą się w niej  uczniowie, którzy nie przeszli do szkoły średniej II stopnia i potrzebują czasu na podjęcie decyzji o kolejnym wyborze edukacyjno-zawodowym. Obowiązkowymi przedmiotami w szkole podstawowej są:  język fiński  lub szwedzki (język ojczysty i jego literatura), języki obce nowożytne (język angielski, język niemiecki ), ekologia, edukacja zdrowotna , religia lub etyka, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia , wychowanie fizyczne, muzyka,  plastyka i prace domowe (domestic sience).  Rok szkolny podzielony jest na pięć modułów, trwających po siedem tygodni zakończonych testami. Następnie przez tydzień zaliczeń testowych uczniowie przychodzą na godzinę 9.00 do szkoły i codziennie piszą sprawdzian z innego modułu. W sumie na koniec trzeciej klasy  każdy uczeń powinien mieć zaliczone 75 sprawdzianów.   Każdy z przedmiotów ma inną liczbę modułów obowiązkowych, są również moduły nadobowiązkowe. Uczniowie w klasach  I-VI mają jednego nauczyciela  do większości przedmiotów poza plastyką, muzyką, wychowaniem fizycznym. 

Agnieszka Wardak pedagog