PASOWANIE

Jak co roku w naszej świetlicy odbyło się uroczyste Pasowanie na Świetliczaka.  Uroczystość odbyła się 25 września.  Wzięły w niej udział klasy pierwsze oraz zaproszeni goście.

            Pasowanie rozpoczęło się od przywitania dzieci przez drugoklasistów. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona Świetliczaków musieli przejść ważny test gotowości świetlicowej. Pierwsze zadanie polegało na znajomości zasasd obowiązujących na świetlicy szkolnej. Wsztystkie dzieci wykazały się doskonałą znajomością reguł. Kolejne zadanie to prróba wygimnastykowania języka- tu również dzieci wypadły znakomicie. Następnie dzieci miały zjęść cytrynę i uśmiechnąć się. Zadanie to okazało się bardzo prostę. Po tym „kwaśno-słodkim- dzięki Waszym uśmiechom zadaniu, zabawiliśmy się w zgadywanki. Na koniec próba sprawności. Jako, że wszystkie zadania zostały wykonane pomyślnie jury zadecydowało o przystąpieniu do ślubowania. Dzieci, trzymając prawą dłoń w górze złożyły przyżeczenie. Na koniec pani wicedyrektor Urszula Kolenda dotknięciem ramienia długopisem, przyjęła dzieci do świetlicowej gromady.

            Na koniec nastąpiła najprzyjemniejsza część uroczystości- dzieci otzrymały słodki poczęstunek oraz balony.

            Pasowanie przygotowały oraz poprowadziły p. Beata Zuch i p. Martyna Majsak.