UWAGA KONKURS !!!

 
 
KONKURS MUZYCZNO-PLASTYCZNY "MUZYKĄ MALOWANE"
 
 
Zapraszamy wszystkich uczniów SP i OSM do wzięcia udziału w konkursie.
 
Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych:
1. kl I- II: format A3 (dowolny kolor papieru), użyte środki: naklejany lub wydzierany papier kolorowy, bez tytułu plakatu
2. kl. III- IV: format A3, wkomponowany napis tytułowy "Na koncercie", technika płaska dowolna.
3. kl. V-VI: format A3, wkomponowany napis tytułowy "Na koncercie", technika płaska dowolna.
4. kl. VII-VIII: format A3, wkomponowany napis tytułowy "Na koncercie", technika płaska dowolna.
Forma prac: plakat, format A3.
Wytyczne do realizacji plakatu:
- graficzne przedstawienie tematu w sposób prosty i zwięzły
- zwrócenie uwagi odbiorcy
- przekazanie treści
- zainteresowanie problematyką
- przejrzystość, zwięzłość, prostota
- logiczna konstrukcja z wyraźnym podziałem na części.
 
Czekamy na Wasze prace do 23 października.
 
 
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU 
MUZYCZNO- PLASTYCZNEGO
 
„MUZYKĄ MALOWANE”
 
 
1. Organizatorem konkursu jest ZS nr 74 w Warszawie ul. Niepołomicka 26.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej ZS nr 74 w Warszawie.
3. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie klas I-II
II kategoria: uczniowie klas III- IV
III kategoria: uczniowie klas V- VI
IV kategoria: uczniowie klas VII-VIII
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Na koncercie”.  
5. Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu dotyczącego zadanego tematu. 
6. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3, bez oprawy.
7. Wytyczne do realizacji plakatu:
- graficzne przedstawienie tematu w sposób prosty i zwięzły,
- zwrócenie uwagi odbiorcy,
- przekazanie treści,
- zainteresowanie problematyką,
- przejrzystość, zwięzłość, prostota
- logiczna konstrukcja z wyraźnym podziałem na części.
8. Technika wykonania prac:
 -kategoria I - format A3 (dowolny kolor papieru), użyte środki: naklejany lub wydzierany papier kolorowy, bez tytułu plakatu;
-  kategoria II- IV- format A3, technika dowolna, np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie. 
Prace nie mogą być rolowane, składane.
9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
10. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
11. Pracę należy złożyć u nauczyciela plastyki w ZS nr 74 w Warszawie lub na portierni szkolnej w holu głównym.
12. Termin składania prac konkursowych upływa 23. 10. 2018 r.
13. Praca każdego uczestnika powinna być czytelnie opisana na odwrocie.
Na metryczce pracy należy umieścić:
- imię i nazwisko 
- klasa i szkoła (SP lub OSM)
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
14. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
15. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
16. Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali Organizator Konkursu.
17. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
18. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna po 3 nagrody (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
19. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
20. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 26. 10. 2018 r. 
21. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na szkolnej wystawie (w ZS nr 74 w Warszawie) oraz na opublikowanie fotografii pracy na stronie internetowej ZS nr 74 w Warszawie oraz na bezpłatną publikację i eksponowanie prac konkursowych, bądź ich fragmentów w prasie, Internecie, do celów promocyjnych i edukacyjnych.
22. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.