DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty , które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. 15 października 2018 roku w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na apel przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. 

W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Magdalena Saganowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń . Do życzeń dołączyli  również przedstawiciele rady rodziców.
W części artystycznej uczniowie Zespołu Szkół nr 74 pod kierunkiem: pani Doroty Rybickiej i  pani Edyty Strzyckiej , śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Krótkie skecze humorystyczne rozbawiły wszystkich przedstawiając rzeczywistość szkolną w bardzo krzywym zwierciadle.  Po zakończeniu uroczystości w pokoju nauczycielskim  na wszystkich pracowników szkoły czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców i uczniów. 

Dorota Rybicka