REKRUTACJA DO KLASY 1 OSM i ST. - TERMINARZ i DOKUMENTY DO POBRANIA

okumenty, które rodzice kandydata do OSM powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły, po zapisaniu dziecka w systemie rekrutacyjnym:

1)     wniosek z kartą informacyjną;

2)     odpis aktu urodzenia kandydata;

3)     opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w sytuacji, kiedy kandydat był pod opieką  poradni lub nie ma ukończonych 7 lat i nie uczęszczał do przedszkola);

4)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

 

Karta informacyjna kandydata do OSM I stopnia w W Warszawie poniżej