REKRUTACJA DO KLASY 1 SP nr 254 - TERMINARZ i DOKUMENTY

okumenty, które rodzice kandydata do OSM powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły, po zapisaniu dziecka w systemie rekrutacyjnym:

1)     wniosek z kartą informacyjną;

2)     odpis aktu urodzenia kandydata;

3)     opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w sytuacji, kiedy kandydat był pod opieką  poradni lub nie ma ukończonych 7 lat i nie uczęszczał do przedszkola);

 

 

Karta informacyjna kandydata do Szkoły Podstawowej nr 254 w W Warszawie poniżej