28 LUTEGO 2019R.- BADANIE PREDYSPOZYCJI DO OSM I ST.- CZĘŚĆ INDYWIDULANA