Projekt "Zagraj z nami"

W klasach: V a SP  i VI c  OSM  w marcu, kwietniu i maju 2019 r. był realizowany Projekt "Zagraj z nami"

Projekt "Zagraj z nami" jest programem z obszaru profilaktyki uniwersalnej realizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata 2016-2020 ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w dyspozycji MINISTRA ZDROWIA Projekt jest adresowany do dzieci w wieku 12-14 lat (VI-VII klasa SP), ich rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli pedagogów.

Celem głównym projektu "Zagraj z nami" jest zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci, rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej, kształtowanie umiejętności społecznych oraz promocja
konstruktywnych form spędzania czasu.

Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

  • realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 12-14 lat 
  • realizacje warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 12-14 lat 
  • realizacje działań alternatywnych skierowanych do dzieci w wieku 12-14 lat

Program realizowany jest w Warszawie na terenie szkół podstawowych zlokalizowanych w dzielnicach: Mokotów i Rembertów.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.