ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

Miłość nie liczy chromosomów

 21marca to dzień powszechnie kojarzony z Pierwszym Dniem Wiosny. Uczniowią wiązą również tę date z Dniem Wagarowicza. Jest to także dzień uznany za Miedzonardowe Święto Poezji. Nieliczni jendak wiedzą, że 21marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Zespół Downa jest odmiennością biologiczną człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkowa informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. Stąd też data Światowego Dnia Zespołu Downa ma wymiar symboliczny. Dzieci z klasy 3a, 3c i 4c podczas zajęć świetlicowych miały okazję poszerzyć wiedzę na temat tej wady genetycznej. Rozmowę rozpoczęlismy od omówienia zagadnień związnych z odmiennością szeroko rozumianą tolerancją. Omawialiśmy fizyczne cechy charakterystyczne dla Zespołu Downa. Charakteryzowaliśmy ich rozwój psycho-ruchowy, umiejętności społeczne, zachowanie, emocjonalność, trudności w werbalizacji myśli. Porównywalismy codzienności dzieci zdrowych i chorych. Wspólnie zastanawialiśmy się jak możemy pomóc takim koleżankom i kolegom.

Jako wyraz tolerancji i akceptacji osób z Zespołem Downa, dzieci tworzyły rysunki kolorowych skarpetek nie do pary oraz rysowały „małpią bruzdę” na swoich dłoniach. Zajęcia były bardzo poruszające. Cudwnie jest widzieć małych ludzi pełnych empatii i zrozumienia.

 Ewelina Lewandowska