Rekrutacja - zmiana wyboru szkół/oddziałów

 
 
Od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci  do szół pondpodstawowych/ ponadgimnazjalnych mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, aby anulować akceptację  złożonego wniosku i odblokować możliwość jego edycji w systemie. Następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat ma założone konto w systemie, a wniosek nie został złożony i potwierdzony w szkole pierwszego wyboru, należy zalogować się do systemu, wprowadzić zmiany na liście preferencji,  następnie wydrukować wniosek, podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat nie ma założonego konta w systemie, należy udać się do szkoły pierwszego wyboru.