Ósmoklasisci i gimnazjaliści - nowy termin zmian preferencji!

Zgodnie z przekazanym komunikatem informujemy:

... zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zmieniony termin etapu zmiany wyboru szkół/oddziałów (etap zmiany preferencji) – do 24 czerwca do godz. 16.00

 

Link do zarządzenia: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13856,WAZNE-Zmiana-w-harmonogramie-rekrutacji-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-2019.html