PASOWANIE NA CZYTELNIKA

22 października uczniowie klas 1a i 1c uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w naszej szkolnej bibliotece.Dowiedzieli się co to jest – księgozbiór, co lubią, a czego nie lubią książki, jakie prawa i obowiązki ma czytelnik, w jaki sposóbwypożyczać książki. Następnie zostali włączeniu do grona czytelników szkolnej biblioteki, po uprzednim  złożeniu ślubowania :

My uczniowie pierwszej klasy,  uroczyście przyrzekamy,

 Że będziemy książki czytać, krzywdy zrobić im nie damy.

                                                                                                       Przyrzekamy !

Po takiej przysiędze Pani Asia spokojna o los książek dokonała pierwszych wypożyczeń. Serdecznie dziękujemy Pani Asi , za włączenie nas do grona czytelników

                                                                                                                                                                                                                                                           - uczniowie klas 1a i 1c wraz z wychowawczyniami