"Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy" na rok szkolny 2019/2020

Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum, 

został opublikowany informator z ofertą szkół na rok szkolny 2019/20, poniżej link:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe