Kalendarz

  • POMOC MATERIALNA wyróżnione

           POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

    Stypendia szkolne

    W roku szkolnym 2019/2020 z pomocy w formie stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie, w rodzinach których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. 528...

    Czytaj Więcej o: POMOC MATERIALNA