Kalendarz

  • Karta ucznia

    Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazujemy informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.
    Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w...

    Czytaj Więcej o: Karta ucznia