SŁUŻBA BHP

Od 1 lipca 2017roku zadania służby BHP pełni

 

główny specjalista ds. BHP

Pan Edward Stanisławski

Wszystkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu BHP pracownicy niepedagogiczni oraz nauczyciele zobowiązani są w trybie niezwłocznym zgłaszać służbie BHP 

osobiście lub na adres mailowy:

edward.stanislawski@gmail.com