Pedagog

Artykuły

  • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkłół nr 74  udzielana jest na podstawie:

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. 2017 poz. 1591)

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na :