DLA RODZICA, UCZNIA, NAUCZYCIELA

Artykuły

 • ETAPY ROZWOJU MOWY

  ETAPY ROZWOJU MOWY

  Mowa  pozwala nam w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Nie jest jednak umiejętnością wrodzoną. Jest nabywana w dzieciństwie i uzależniona od wielu czynników, w tym także od tego jak mówią do nas najbliżsi. Rozwój mowy rozpoczyna się już na długo przed narodzinami. Pierwsze ruchy ust, przygotowujące buzię do mówienia, można zaobserwować u dziecka...

 • Najczęściej występujące wady wymowy

  Najczęściej występującym rodzajem zaburzeń wymowy jest dyslalia, polegająca na niemożności prawidłowego wymawiania dźwięków (głosek). Nieprawidłowość w realizacji może dotyczyć jednej, wielu, a nawet kilkunastu głosek. Zaburzenia dźwiękowej strony języka przejawiają się zwykle deformacją (dyslalia właściwa), w wyniku czego powstają dźwięki nie należące do zasobu...

 • Jak motywować do utrwalania prawidłowej mowy w domu?

  Czy ćwiczenia z logopedą wystarczą, aby usprawnić zaburzoną mowę dziecka?

  Nie. W większości sytuacji ćwiczenia z logopedą w gabinecie to za mało, aby pobudzić
  u dziecka prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych również poza zajęciami logopedycznymi, ponieważ wtedy utrwalamy
  i rozwijamy umiejętności, jakie dziecko nabyło...