Zima w mieście 2019

4 grudnia br. od godz. 12.00 pod adresem

 https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  został uruchomiony dla rodziców elektroniczny system zgłoszeń do warszawskiego Programu „Zima w mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. 

Szczegółowe terminy rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej zostały ujęte w Harmonogramie zapisów. Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz używając numeru pesel lub jeżeli jest cudzoziemcem, używając numeru innego dokumentu.

 Uzupełnioną elektronicznie kartę pod adresem

 https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  należy wydrukować, uzupełnić podpisami i złożyć w sekretariacie szkoły.