Zima w mieście 2020

W roku szkolnym 2019/2020 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 10 do 23 lutego 2020 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2020”. Warszawski Program „Zima w Mieście” 2020 będzie również realizowany w ośmiu szkołach specjalnych.

Dzielnicy Rembertów Feryjne Placówki Edukacyjne zlokalizowane będą w:
1. Szkole Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Paderewskiego 45 (Stary Rembertów)
2. Szkole Podstawowej Nr 254 przy ul. Niepołomickiej 26 (Wygoda).

REKRUTACJA
14 stycznia br. od godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Akcja prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń:

warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata.

WAŻNE!!!!

W związku z wydłużającym się czasem przesyłania maili o zakwalifikowana dziecka do akcji Zima w Mieście, wyjaśniamy, że:

 Informacje o wynikach kwalifikacji do Akcji „Zima w Mieście” można uzyskać:  

1. w szkole, którą wybrano na liście preferencji,

2. w systemie po zalogowaniu się na konto, utworzone podczas rejestracji karty kwalifikacyjnej,

3. informacja do kwalifikacji jest przesyłana na adres mailowy, wpisany podczas rejestracji karty.

Wiadomości mailowe o kwalifikacji były rozsyłane w dniu 24 stycznia 2020, lecz ze względu na to, iż podane adresy mailowe są obsługiwane przez różnych operatorów, Wykonawca nie może zagwarantować, iż będą one dostarczone w tym samym dniu. Z tego też względu informacja o kwalifikacji wysłana drogą mailową jest jednym z trzech kanałów udzielania tej informacji. Rodzice, którzy otrzymali maile po 31 stycznia br. po godzinie 16.00 z informacją o zakwalifikowaniu się dziecka do Akcji „Zima w Mieście”, po zalogowaniu się w panelu publicznym mogą wydrukować kartę kwalifikacyjną, dokonać opłaty i zgłosić się do szkoły.