Numer rachunku bankowego Rady Rodziców OSM

Rada Rodziców OSM przyjmuje darowizny na swoją dziłalność wyłącznie na rachunek bankowy.

DANE RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW OSM

Bank PEKAO S.A. Bank Pekao X Oddział w Warszawie.
Rachunek bankowy nr: 22 1240 2148 1111 0010 3580 7015
Właściciel rachunku: Rada Rodziców OSM I st. w Warszawie

Dokonując przelewu uprzejmie prosimy o podawanie odpowiedniego tytułu np.:
Tytuł: DAROWIZNA NA CELE OŚWIATOWE, imię i nazwisko ucznia/klasa