Budżet Rady Rodziców OSM na rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców OSM przekazuje do wiadomości Szanownych Rodziców przyjęty budżet na rok szkolny 2020/2021.

W budżecie zaplanowano wsparcie dla wielu inicjatyw edukacyjnych, prowadzonych przez szkołę. Rada Rodziców OSM planuje przede wszystkim finansować nagrody w konkursach, zarówno muzycznych, jak i ogólnokształcących. Ponadto Rada Rodziców OSM finansowała i nadal planuje finansować szereg działań promocyjnych. Nowością są zaplanowane wydatki na nagrody na zakończenie roku dla wyróżnionych uczniów – w poprzednich latach były one finansowane z budżetów klasowych. Chcielibyśmy powrócić do praktyki dofinansowywania przez RR OSM udziału naszych uczniów w konkursach instrumentalnych, muzycznych, artystycznych, dlatego zarezerwowaliśmy na ten cel pewną kwotę.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to ambitny plan i że nie będziemy w stanie go zrealizować bez wsparcia Rodziców. Mamy świadomość, że ten rok może być szczególnie trudny dla wielu z nas, dlatego też rozumiemy, że nie wszyscy będą mogli nas wesprzeć, ale wsparcie Rady Rodziców OSM jest absolutnie dobrowolne.

Dlatego przekazujemy Wam ten budżet do wiadomości z pytaniem – czy chcecie, aby Rada Rodziców OSM zrealizowała tegoroczne plany. Jeśli tak – bądźcie z nami, wspierajcie nas, a każda wpłata jest dla nas dowodem Waszego poparcia i zaufania, a dla nas – ogromnym zobowiązaniem, z którego będziemy starali się wywiązać jak najlepiej.

Budżet RR OSM na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w załączniku.

Rada Rodziców OSM