Nauczanie hybrydowe w klasach 4-8 w dniach 17-28 maja 2021 r.

 

Jak wszyscy wiemy szkoła powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Od 17 do 28 maja prowadzone będzie nauczanie tzw. hybrydowe dla klas 4-8. W tym okresie przypadają również egzaminy ósmoklasisty (w dniach 25-27 maja). Wobec tego realnie dostępnych jest 7 dni nauki (5 dni w pierwszym tygodniu oraz 2 dni w drugim tygodniu nauki hybrydowej).

 

 

Mając to na uwadze oraz przepisy rozporządzenia w sprawie nauki hybrydowej Dyrekcja Zespołu Szkół nr 74 podjęła decyzję o wprowadzeniu następującego harmonogramu nauki stacjonarnej i zdalnej dla klas 4-8 naszego zespołu szkół:

1. W dniach 17-19 maja (poniedziałek-środa) naukę stacjonarną będą miały klasy: 6a, 6b, 7a, 7b, 8a

Naukę zdalną będą miały klasy: 4a, 5a, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c

 

2. W dniach 20-21 maja (czwartek-piątek) naukę stacjonarną będą miały klasy: 4a, 5a, 4c, 5c, 6c, 7c

Naukę zdalną będą miały klasy: 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8c

 

3. W dniu 24 maja (poniedziałek) naukę stacjonarną będą miały klasy: 4a, 6a, 6b, 7a, 7b

Naukę zdalną będą miały klasy: 5a, 8a, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c

 

4. W dniu 28 maja (piątek) naukę stacjonarną będą miały klasy: 5a, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c

Naukę zdalną będą miały klasy: 4a, 8a, 6a, 6b, 7a, 7b

 

Nauka stacjonarna odbywać się będzie wg planu wpisanego do librusa.

Zasady sanitarne obowiązują takie jak we wrześniu tj. dezynfekcja rąk przy wejściu, przerwy dzieci spędzają w klasach (na przerwie można wyjść na boisko, ale tylko pod opieką nauczyciela), maseczki w częściach wspólnych (korytarzach i toaletach)