Tydzień Ulgi

 

W związku z powrotem uczniów do szkół (na razie w formie hybrydowej) oraz w odpowiedzi na głosy ze strony rodziców jak i kuratorium Dyrekcja Zespołu Szkół nr 74 podjęła decyzję o podarowaniu uczniom Tygodnia Ulgi.

Wobec tego w dniach 17-21 maja oraz w dniach 24 i 28 maja nie będą przeprowadzane w szkole sprawdziany, kartkówki i odpytywania.