Lato w mieście 2021 - Ważne dokumenty

W załączniku:

- harmonogram akcji Lato w Mieście 2021

- wytyczne sanitarne przygotowane przes Głównego Inspektora Sanitarnego

- wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie