DUPLIKATY ŚWIADECTW

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Od 01.02.2016 r. zmieniły się zasady wyrabiania duplikatów legitymacji lub świadectw.
 
DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
 
Do wyrobienia duplikatu świadectwa potrzebne :
  • podanie, 
  • druk potwierdzenie wpłaty na konto kwoty 27 zł .
 
OPŁATY prosimy  wpłacać na podane konto: 
DBFO Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa, al. Gen. A Chruściela 28
Nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5093 7019
Tytułem: Nazwa i numer placówki (może być w skrócie np.  ZS 74),
Imię i nazwisko dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata ( np. za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji)