Stan konta Rady Rodziców OSM na dzień 1 pażdziernika 2021 r.

Rada Rodziców OSM zamierza na bieżąco informować Rodziców o stanie swoich finansów. Pierwszego dnia miesiąca będziemy publikować aktualny stan konta.

Stan konta bankowego Rady Rodziców OSM na dzień 1 października wynosi 1 478 złotych. Dziękujemy za pierwsze wpłaty w nowym roku szkolnym.