Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla kadry pedagogicznej

oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 74