POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2020/2021

 
 
Miasto wspiera warszawskich uczniów
 
Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż do 15 września wniosek o stypendium szkolne w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.

Stypendium szkolne przynaje się uczniom z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której się mieszka (nie w szkole, tak jak było to w ub. latach).

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy są przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł. Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której się mieszka (nie w szkole, tak jak było to w ub. latach).

Więcej informacji na stronie:

www.edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22415-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc-materialna